Samenwonen, gezellig maar let op!

door | 28 september 2021 | Geldzaken, Hulp

Je wilt iemand in huis nemen omdat deze geen woning (meer) heeft of omdat je dit gewoon gezellig vindt. Wat zijn de consequenties?

Huur je een woning, meld dan aan de verhuurder dat er iemand bij je komt wonen. In principe krijg je toestemming, tenzij er een goede reden is om te weigeren.

Let erop dat het gaan samenwonen financiële gevolgen kan hebben! Jouw uitkering kan bijvoorbeeld stoppen of omlaag gaan. Dit is afhankelijk van welke uitkering je ontvangt en jouw specifieke situatie.
Zo kan jouw AOW-uitkering bij het gaan samenwonen omlaag gaan van 70% naar 50%. Ontvang je een bijstands- of IOAW-uitkering, dan kan deze omlaag gaan (of stoppen) omdat je door het samenwonen een gezamenlijke huishouding krijgt. Bij een bijstandsuitkering kan het ook zijn dat je te maken krijgt met de kostendelersnorm, waardoor de uitkering minder wordt. Ook bij een ANW-uitkering kan het gaan samenwonen gevolgen hebben.
Ontvang je echter een WW, WAO, WIA, Wajong of IOW uitkering dan heeft het gaan samenwonen geen gevolgen. Krijg je bovenop deze uitkering een toeslag van het UWV, dan gaat deze wel omlaag.

Daarnaast kan het gaan samenwonen invloed hebben op de toeslagen via de Belastingdienst, zoals de huur- en zorgtoeslag. Dit komt omdat je soms elkaars toeslagpartners of medebewoner wordt. Het inkomen en vermogen van de ander telt dan ook mee. Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kun je nagaan of je toeslagpartner wordt en ook een proefberekening maken van de hoogte van de toeslag in jouw (nieuwe) situatie.

Woonde je eerst alleen en komt er iemand bij jou wonen, dan heeft dit ook gevolgen voor de gemeentelijke en andere lokale heffingen, je gaat dan meer betalen.

Wil je niet voor verrassingen komen te staan, dan is het dus belangrijk van tevoren de consequenties van het gaan samenwonen in beeld te hebben. De sociaal raadslieden van Minters helpen jou graag met het in kaart brengen hiervan.

Sociaal Raadslieden Minters

Wil je meer weten over Sociaal Raadslieden, bezoek dan de website.

Laat een reactie achter

0 reactie(s)
Vanuit "Ieder mens telt mee" probeer ik als 70-plus vrijwilliger tips te geven om geldzorgen te verminderen. Gezellige dingen doen met echtgenote, kleinkinderen, dochters en schoonzoons zijn echter ook belangrijk voor mij.

Meer artikelen op Fief...

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *