Danslessen speciaal voor mensen op leeftijd

Danslessen speciaal voor mensen op leeftijd

Wilt u (weer) eens op dansles of kent u iemand die dit leuk vindt? Theater aan de Schie en Gouden

Dans nodigen u van harte uit mee te doen met de speciale danslessen voor mensen op leeftijd! Wij

pakken dit seizoen de Cubaanse Danzon weer op. U hoeft niet te kunnen dansen, want dat leert u

tijdens de lessen. Ook als u wat minder vast ter been bent, kunt u meedoen.

 

 

Vanaf woensdag 22 september tot en met dinsdag 14 december werkt u één keer per week, onder

leiding van choreografe Ireen Kurvers, aan de dansvoorstelling op donderdag 16 december 2021.

Bij de wekelijkse repetities bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom op de koffie en dan beginnen

we om 13.30 uur. De repetities duren ongeveer 2 uur per keer. Uiteraard houden wij tijdens de les-

sen rekening met de huidige maatregelen. Voor meer informatie zie onze website

 

 

DANST U MEE?

Wilt u meedoen aan de danslessen? De kosten bedragen € 25,00 voor alle lessen tezamen, inclusief

koffie en thee. U kunt zich aanmelden voor de dansrepetities via publiciteit@theateraan-

deschie.nl of telefonisch via 010 246 25 86.

Details