Gratis hulp bij belastingaangifte

Gratis hulp bij belastingaangifte

Het invullen van het belastingformulier is voor een aantal mensen een jaarlijks terugkerend struikelblok. Om die reden biedt Minters, in samenwerking met daartoe opgeleide vrijwilligers, van 4 t/m 15 april 2022 gratis hulp bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting over 2021 voor inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. De invulhulp is uitsluitend bedoeld voor inwoners uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam met een jaarinkomen tot € 30.000 (alleenstaanden) of € 40.000 (gezinnen) en die daarnaast geen inkomsten in box 3 hebben (spaargeld boven de vermogensvrijstelling of beleggingen). U kunt geen gebruik maken van de invulhulp als u inkomsten uit eigen bedrijf heeft (bv. zzp-er).

Om (digitaal) belastingaangifte te doen, heeft u een eigen DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan tijdig aan. Vergeet niet om uw DigiD ook te activeren. Aanvragen van uw Digid kan eenvoudig via de website www.digid.nl

Wilt u van de invulhulp gebruik maken? U kunt een afspraak plannen op de website van Minters, www.minters.nl.
Er zal worden gevraagd naar uw naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mail en burgerservicenummer (BSN). Houdt u die dus bij de hand. U ontvangt vervolgens een bericht met een bevestiging van de afspraak.

Details