Kwetsbare vrijheid

Kwetsbare vrijheid

Geuzenmaandtentoonstelling 2023: Kwetsbare vrijheid in Museum Vlaardingen

10 februari t/m 16 april 2023

De maand maart staat in Vlaardingen in het teken van het gedachtengoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en het uitreiken van de Geuzenpenning aan een persoon of organisatie, die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Tal van cultuurspelers uit de stad organiseren passende activiteiten die de betekenis en de onderliggende waarden van de Geuzenpenning versterken. Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is de kunstexpositie in Museum Vlaardingen, waar deelnemende kunstenaars zich laten inspireren door het thema van de Geuzenmaand. Gastcurator van deze expositie is de Vlaardingse kunstenaar Jan van Dorp. Thema van de Geuzenmaand dit jaar is ‘Kwetsbare vrijheid’.

Kwetsbare vrijheid in grafiek

Het bewaren en het doorgeven van het gedachtengoed van de Geuzen, in de vorm van educatie en het verbinden van generaties, is na ruim 80 jaar nog steeds belangrijk. Van Dorp heeft er voor gekozen het thema van dit jaar, kwetsbare vrijheid, te verbinden aan één specifieke techniek: de grafische kunst.

Beweeg mee in de vibraties van grafische werk in de tentoonstelling.  Ga van verbazing naar herkenning van beschouwen naar beleven. De grafische kunst in Museum Vlaardingen heeft respect voor het verleden, leert van het heden en reikt uit naar de toekomst.

De deelnemende kunstenaars zijn: Astrid de Pauw, Beaty Czető, Dodog Soeseno, Domien van Parys, Esther Schoonhoven, Frans Huisman, Gerda Smit, Harry Schumacher, Inez Odijk, Jan Montyn, Jan Prins, Joel Bonk, Kai Ming Li, Karin de Visser, Magriet Mostert, Marian Bijlenga,
Marjan Smit, Michel Snoep, Mirjam Boomert, Olivier Beijn, Paula Kouwenhoven, Ru van Rossem en Sasha  Zuidam.

Workshops, lezing en demonstraties

Hoe denkt en werkt een graficus? Wat zijn afdruktechnieken?  Er wordt in het museum een kleine grafiekwerkplaats ingericht waar gedurende de tentoonstelling workshops en demonstraties gehouden worden. Bekijk  de agenda op de website van Museum Vlaardingen voor meer informatie. Rondleidingen of workshop op afspraak zijn ook mogelijk.

Details