Lezing in het witte kerkje Maassluis

Lezing in het witte kerkje Maassluis

Lezing: Vismigratie, wat is het en wat doen we eraan?

Dit wordt uitgelegd door Peter Jol en Wil van der Ende, beiden adviseur Waterkwaliteit bij het Hoogheemraadschap van Delfland. In hun visie wordt gestreefd naar: vrije vismigratie, dus onbelemmerde uitwisseling van vissen, tussen polderwateren en de boezem en tussen de boezem en zee, voor zover in overeenstemming met de opgestelde beleidslijnen. Het standpunt van Delfland ten
aanzien van vrije vismigratie is daarom: ‘Ja, mits effectief en haalbaar’. Het behelst o.a. migratieknelpunten, aanleg vispassages, monitoring vismigratie, etc. Specifiek wordt ingegaan op de vispassage bij boezemgemaal Zaaijer Maassluis, visvriendelijk sluitbeheer bij de Monstersche Sluis en aanpassingen voor vismigratie bij de Wateringse Sluis. Dit alles belooft een interessante lezing te worden.

muzikale bijdrage: Klassieke muziek wordt gespeeld op de altviool door Sunniva Skaug eventueel met kwartet.

 

Details