Nieuw licht op de bijna-doodervaring

Nieuw licht op de bijna-doodervaring

Maureen Venselaar geeft een lezing over haar nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring. 

De bijna-doodervaring  (BDE) wordt tot nu toe neurologisch of bovennatuurlijk verklaard. De Coma Science Group (universiteit Luik) concludeerde echter dat deze verklaringen ontoereikend zijn.

Drs. Venselaar heeft na 10 jaar veld- en literatuuronderzoek een nieuwe verklaring ontwikkeld, waarbij ervaringsverhalen en up-to-date wetenschappelijke kennis prachtig samenkomen ook met aloude inzichten uit levensbeschouwingen.

De kern van de nieuwe verklaring ligt in het verlengde van het gedachtegoed van Stephen Hawking. Kort gezegd: Wij mensen zijn sterrenstof, onderdeel van het universum en worden bepaald door natuurwetten, bij leven en bijna-dood. Uitgangspunt is enerzijds de bewezen extra uitstraling van licht uit bijna-doden, en anderzijds het feit dat BDE’ers zeggen “een wezen van licht” te zijn.

Toegang: € 5,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden. De lezing is inclusief consumptie.

Kaarten zijn te reserveren via de website of bij een van de bibliotheekvestigingen.

Details