Wereld Alzheimerdag lunch

Wereld Alzheimerdag lunch

Dementie is geen vrolijk onderwerp. Maar er is alle aanleiding om ons er toch mee bezig te houden en om er wat aan te doen. Het aantal mensen dat door dementie getroffen wordt neemt enorm snel toe, ook in Maassluis, Vrijwel iedereen krijgt er in zijn omgeving mee te maken. Daarom is het belangrijk erbij stil te staan.

Donderdag 21/9, op Wereld Alzheimer Dag, vanaf 12.00 uur gratis lunch voor belangstellenden onder het motto ‘Samen aan tafel’ verzorgd door studenten van het Albeda college en georganiseerd met Seniorenwelzijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt de nieuwe informatie-wegwijzer over dementie voor Maassluis gepresenteerd door Alzheimer Nederland, afdeling Nieuwe Waterweg Noord.

De lunch is bestemd voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Wilt u zich opgeven voor 20 september bij Seniorenwelzijn via 010-5911144 of met mail via info@seniorenwelzijn.nl. Dit in verband met de catering.

Meer info email met: nieuwewaterwegnoord@alzheimervrijwilligers.nl

Details